Projekti u izgradnji

Bjelin Bjelovar

Naziv poslovnog objekta:
GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE - PILANE    

Godina: 2019 
Novogradnja  
Lokacija: Bjelovar 

Bjelin Ogulin skladišna hala 1 i 2

Naziv poslovnog objekta:
BJELIN OGULIN - SKLADIŠNA HALA 1 I 2     

Godina: 2021 
Novogradnja  
Lokacija: Ogulin 

Poslovna građevina - Pilana Bjelin Bjelovar

Naziv poslovnog objekta:
POSLOVNA GRAĐEVINA - PILANA   

Godina: 2021 
Novogradnja  
Lokacija:Bjelovar

Bjelin - Proizvodna Hala 1

Naziv poslovnog objekta:
PROIZVODNA HALA 1 BJELIN OGULIN  

Godina: 2022 
Novogradnja  
Lokacija:OGULIN

Kotlovnica - Bjelin Ogulin

Naziv poslovnog objekta:
KOTLOVNICA BJELIN OGULIN   

Godina: 2022 
Novogradnja  
Lokacija:Ogulin

Bomark Pak

Naziv poslovnog objekta:
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE 

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija:Ludbreg

Višestambena zgrada Grabanice

Naziv poslovnog objekta:
VIŠESTAMBENA ZGRADA GRABANICE

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija:Varaždin

Vajda Čakovec

Naziv poslovnog objekta:
POSLOVNA GRAĐEVINA VAJDA

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija:Čakovec

Novigrad

Naziv poslovnog objekta:

SKLADIŠTE ZA SKLAPANJE KOMPONENATA I PROIZVODNJU EL. CIGARETA (AER) I SKLADIŠTE I DISTRIBUCIJSKI CENTAR (STANKIĆ)

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija:Novigrad

Kamp Avalona - Rt Rastovac, Povljana, otok Pag

Naziv poslovnog objekta:

KAMP "AVALONA" FAZA 1 i 2

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija: Povljana, otok Pag

AC Kos

Naziv poslovnog objekta:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE POSLOVNE NAMJENE - servisno uslužni centar za automobile

Godina: 2024 
Novogradnja  
Lokacija: Varaždin

Dječji vrtić Orehovica

Naziv poslovnog objekta:

DJEČJI VRTIĆ OREHOVICA

Godina: 2023 
Novogradnja  
Lokacija: Orehovica

 

FANON - Građevina za proizvodnju proteina i ulja

Naziv poslovnog objekta:
GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU PROTEINA I ULJA   

Godina: 2024 
Novogradnja  
Lokacija:Petrijanec