Lidl trgovina i garaža - Velika Gorica

 

Osnove karakteristike objekta:       

- AB monolitna konstrukcija

Građevina je poslovne namjene – trgovina i podzemna garaža
               
INVESTITOR: KAMGRAD d.o.o., Zagreb  
       
VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA:  895.807,36 kn + PDV    
       
POVRŠINA: cca 3.500,00  m2