Aluflexpack Umag

         
Osnove karakteristike objekta:       
­

-AB montažna konstrukcija       
­ -AB monolitni dijelovi konstrukcije       
­ -fasada od AB montažnih termoizoliranih panela (vatrootporni od 90 do 120 minuta)  
­ -krov od visokovalnog rebrastog lima       
­ -hidroizolacija krova sa sintetičkom krovnom hidroizolacijskom membranom od 2mm  
­ -utovarna rampa - fasada sa mineralnom vunom KNAUF INSOLUTION FKD - Thermal  
­ -razni bravarski radovi (čelična konst. nosača kupola, nosača klima komora, čelična konstrukcija sušare, čelična stepeništa)        
       
Objekat se sastoji od proizvodne hale, komunikacijskog hodnika, miješaone boja, skladišta boja 1-6, skladište repromaterijala i skladišta u prostorijama podruma (dil. A + dil. B) = 8.078,61 m².
Aluflexpack Grupa ima preko 35 godina iskustva u pretvaranju nativnih aluminijskih i plastičnih folija u konačne proizvode visoke kvalitete.
Grupa trenutno posluje sa sedam vrhunskih proizvodnih pogona i snažnom prodajno - logističkom mrežom diljem Europe.        
            
INVESTITOR: ALUFLEXPACK NOVI d.o.o.    
       
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 24.000.000,00 kn    
       
POVRŠINA:  Trafostanica = 34,40 m²     
                  Kompresorska stanica = 21,40 m²     
                  Plin Novec = 19,60 m²