Vajda Čakovec

Osnove karakteristike objekta: 
        
- AB montažna konstrukcija              
- građevinsko - obrtnički radovi
- ALU stolarija
- uređenje okoliša, prometnica     

Namjena građevine je trgovačko - poslovna. Predviđena je samoposluga (diskont) sa priručnim skladištem i garderobnim prostorom sa sanitarijama za zaposlene u samoposluzi. Građevina je pravilnog oblika, smještena unutar tlocrtnog gabarita maksimalnih dimenzija 31,00 m * 19,14 m.

Etažnost : građevina je katnica. Visina vijenca je 8,75 m mjereno od kote uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba stropne konstrukcije kata. Ukupna visina građevine je 9,05 m. Nosiva konstrukcija je od predgotovljenih armirano - betonskih elemenata, stupova, greda i ploča.

Za osnovnu konstrukciju građevine predviđaju se montažni prefabricirani AB stupovi postavljeni u prethodno izvedene čašice u AB temeljima. Vanjski zidovi su zidani sa AB serklažima, a fasada se izvodi ETICS.

Stropna konstrukcija kata je ujedno i krovna i sastoji se od visokoprofiliranog lima i tervola sa pokrovom od jednoslojne parapropusne sintetičke membrane. Sva vanjska i unutarnja stolarija je ALU stolarija. Unutarnji zidovi se izvode montažni GK, a podne obloge su keramika.

Izvodi se i kompletno uređenje okoliša te odvodnja. Interna prometnica širine je 6,0 m i dužine 62,50 m te završava gospodarskim dvorištem. Obostrano uz ovu internu prometnicu su parkirališta za osobna vozila. Kapacitet parkirališta je 23 parkirna mjesta.

Investitor Vajda d.d. Čakovec je renomirana mesna industrija sa stoljetnim iskustvom u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina. Veliki procvat doživljava 2015. godine kada ulazi u grupu Pivac. 
         

 

INVESTITOR: Vajda d.d. , Zagrebačka 4, 40 000 Čakovec              
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 1.100.000,00 kn      
POVRŠINA: 3 139 m2