SDK Trnovec Bartolovečki

Osnove karakteristike objekta:    

- AB monolitna konstrukcija  
- AB montažna konstrukcija      
- građevinsko - obrtnički radovi          

Planirana zgrada biti će proizvodno-poslovne namjene, a sastojati će se od dva dijela, veći dvobrodni proizvodni dio iznosi brutto površine 1.850 m² dimenzije 59,00x31,40 m i visine 11,85 m, unutar kojeg će biti smještene dvije kranske dizalice. Manji dio iznosi brutto površine 240 m² kroz dvije etaže dimenzije 15,40x7,78 m, u kojem će biti smješteni uredi s popratnim uredskim sadržajima.

Konstrukcija zgrade biti će kombinacija klasične gradnje i montažnih elemenata. Unutar proizvodnog dijela biti će AB pod, završno obrađen mineralnim antihabajućim kvarcnim posipom. Ovojnica zgrade sastoji se od AB montažnih fasadnih elemenata i limenih sendvič panela, dok će krov biti izveden u 2% padu od visokovalnog lima sa pripadajućim slojevima.

INVESTITOR: SDK d.o.o., Radnička 94, 42202  Trnovec Bartolovečki,  Hrvatska  

VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 1.060.000,00       

 

POVRŠINA: 2.097,30 m²