Bomark Pak

Osnove karakteristike objekta:    

- AB monolitna konstrukcija  
- AB montažna konstrukcija      
- građevinsko - obrtnički radovi          
- vodovod i kanalizacija         
- vanjsko uređšenje                  
    
       

Građevina je pravilnog oblika, osnih dimenzija 107,00 x 35,00 m tako da je ukupna površina kroviššta cca 3800 m2. U krajnjem (lijevom) polju hale, osne širine 10,00 m, smještene su uredske prostorije na tri kata, dok je preostali dio hale proizvodno-skladišni i jednoetažni.

Radi izbjegavanja nepovoljnih utjecaja višeetažnog dijela na jednoetažni, i obrnuto, predmetni dijelovi građevine su dilatirani jedan od drugoga. U upravnom dijelu zgrade prvi kat je na koti +3,40, drugi na koti +6,70, a treći na koti +10,00.Duž cijele hale krov je u istoj ravnini i dvostrešni je, sa nagibom krovnih ploha od 2%.

Svijetla visina hale, u proizvodno-skladišnom dijelu, mjereno od kote gotovog poda prizemlja do donjeg ruba krovnih nosača, je 12,15 m. Atika je, nad cijelim objektom, na koti +14,00.

Kao zasebni aneks, spojen sa proizvodno-skladišnim dijelom, je prostor trafo-stanice. Osnih tlocrtnih dimenzija je 18,50 m x 5,80 m, jednoetažni je, sa svijetlom visinom 3,00 m.

Nad jednim brojem velikih ulaznih vrata u proizvodno-skladišnu halu izvodi se čelična nadstrešnica, koja se jednim svojim krajem veže za ranije izvedene konstrukcije.

UPRAVNI DIO

U upravnom dijeli zgrade nalaze se tri, konstruktivno identične, etaže. Stropnu konstrukciju čine šuplje prednapregnute ploče koje se oslanjaju na rubne stropne grede.

Predmet projekta je POSLOVNA HALA koja se sastoji od TRI cjeline s obzirom na djelatnosti koje se odvijaju u njoj. To su : ADMINISTRATIVNI DIO, PROIZVODNI DIO i SKLADIŠNI DIO.

U prizemlju će biti smješteni sljedeći sadržaji: Proizvodnja koja se odvija u nekoliko koraka i skladišni dijelovi. U upravnoj zgradi smještene su garderobe, sanitarni čvorovi i kupaone, kuhinja i razni uredi.

Na 1. katu će biti sljedeći sadržaj:  Sanitarni čvorovi i soba za odmor.

Na 2.katu će biti : konferencijska sala, kuhinja i sanitarni čvorovi.

Na 3.katu će biti : razni uredi, kuhinja i sanitarni čvorovi.   

INVESTITOR: BOMARK PAK d.o.o. , Frankopanska ulica 66B, 42230 Ludbreg, Hrvatska           
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 3.300.000,00  
     

POVRŠINA: 11.582,89 m2