Kos - Logistički centar

Osnove karakteristike objekta: 
        
- AB montažna gradnja     
- AB monolitna gradnja  
- fasada - limarski radovi      
- krovna konstrukcija - slagani krov          
- bravarski radovi         
- osnovni sustav zaštite od munje         
- osnovna krovna oborinska odvodnja

       
Planirana poslovna zgrada će biti prizemnica sa jednokratnim aneksom ukupne veličine 48,97 x 98,58 m (dio aneksa P+1 je segment veličine 19,57 x 8,47 m), maksimalne visine vijenca 9,15 m i maksimalne visine do vrha atike ravnog krova 11,25 m mjereno od završno uređenog terena.

Zgrada logističkog centra će biti izvedena kao montažna armirano - betonska, pravilonog oblika, osnih tlocrtnih dimenzija 97,50 x 48,00 m.

Zgrada se sastoji od višeg dijela - skladišta, sa dvostrešnim krovom, nagiba 2%, te nižim dijelom nadstrešnicom, sa jednostrešnim krovom, istog nagiba od 2%.

Na kraju nadstrešnice je zasebna cjelina - aneks koji predstavlja upravni dio zgrade. Aneks se sastoji od prizemlja i kata, a krov je zajednički sa nadstrešnicom. Skladište i nadstrešnica sa aneksom spojeni su uzdužno, po srednjoj osi objekta.

Namjena projektiranog zahvata u prostoru je poslovna zgrada (Logistički centar) te će služiti za istovar robe dopremljene kamionima te pretovar ili istovar i skladištenje te utovar i daljnju distribuciju neprehrambene robe.

Kos Transporti d.o.o. je tvrtka koja je izrasla od male privatne tvrtke obitelji Kos u jednu od najvećih transportnih tvrtki u Hrvatskoj koja nudi usluge transporta i međunarodnog otpremništva, skladištenja i manipulacije s carinskom i necarinskom robom.

Tvrtka Kos transporti smještena je u industrijskom dijelu Varaždina 5 kilometara od izlaza na A4 autocestu.
         

INVESTITOR: Kos Transporti  d.o.o., Cehovska ulica 13, 42000 Varaždin           
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 9.900.000,00 kn      
POVRŠINA: 4.977,18 m2