Fost - Novi Pazin

Osnove karakteristike objekta: 

        
- AB montažna konstrukcija       
- AB monolitna konstrukcija        
- građevinsko - obrtnički radovi         
    
       
Dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta nalazi se na lokaciji u Pazinu. Novi dio objekta ili dogradnja nadovezat će se na sjeverozapadno i jugozapadno pročelje postojeće tvornice.

Rekonstrukcija i dogradnja objekta gradit će se sljedećim materijalima: međukatna konstrukcija te nosivi i pregradni zidovi između postojećeg i dograđenog dijela iz armiranog betona, a pregradni zidovi fugiranim betonskim bloketima.

Kod višeg dijela dograđenog objekta predviđena je metalna nosiva konstrukcija sa fasadnim i krovnim (IPN-ispuna) oličenim panelima.

Fasade će biti iz vidnog betona dok će se fasadni otvori zatvarati aluminijskom bravarijom. Predviđen je ravni krov koji će se prekriti hidroizolacijskom folijom.

Sjedište tvrtke FOST NOVI d.o.o. nalazi se u Zagrebu, gdje je smješten i glavni distributivni centar za sjevereni dio Hrvatske, a skladišta su u Zadru, Umagu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Kao svoju primarnu djelatnost ističu proizvodnju folija, samoljepljivih traka i kartonske ambalaže. Svoju proizvodnju proširili su i proizvodnjom polietilenske folije u novoizgrađenoj suvremenoj tvornici za proizvodnju i obradu PE folije u Pazinu.
         

INVESTITOR: FOST NOVI d.o.o. , Zagreb, Radnička cesta 48            
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 4.200.000,00 kn      

POVRŠINA: 692,90 m2