Višestambena zgrada Varaždin - Adria Europe

Osnove karakteristike objekta: 

        
- građevinsko - obrtnički radovi

- armirano - betonska konstrukcija         
         
         

Poluugrađena višestambena zgrada sa deset stambenih jedinica, razvedenog tlocrta, dvokatnice sa uvučenim katom s ravnim krovom te podrumom.

Nadzemne etaže su stambene (P+2+Uk).

Sastoji se od pet etaža: podrum, prizemlje, dva kata i uvučeni kat (Po+P+2+Uk).

Namjena podzemne etaže (podrum) biti će podzemna garaža, prateći pomoćni prostori te privatni spa-prostor od stanara.  
         
INVESTITOR: Adria Europe Varaždin d.o.o.     
         
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 5.100.000,00 kn      

POVRŠINA: 1098 m2 bruto , 438.5 m2 neto