Osnovna škola Sv. Ilija

Osnove karakteristike objekta: 
        
- armirano - betonska monolitna gradnja
- građevinsko - obrtnički radovi
- instalacijski radovi      
- alu stolarija         
- ventilirajuća fasada (kamena vubna debljine 16 cm, kaširana s vanjske strane crnim staklenim         voalom,ventilirani sloj debljine 4 cm, te završna obloga od hpl ploča, eternita ili sl, postavljena na metalnoj podkonstrukciji)                  
         
Građevina je razvedenog tlocrtnog oblika te se sastoji od 5 dilatacija koje se terasasto spuštaju po terenu.Sportska dvorana gabaritnih dimenzija 34.02*23.62 m koja je djelomično ukopana. Formirana su dva dvorišta, zapadno i istočno unutarnje dvorište. Vanjski sportski tereni predviđeni su kao terase niz istočnu i dijelom sjevernu padinu. 
         
INVESTITOR: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
         
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 55.500.000,00 kn      
POVRŠINA: 2.285,80 m2