POS Vilka Novaka - A2

 

Osnove karakteristike objekta:      

- armirano - betonska monolitna gradnja      
- armirano - betonska prefabricirana stubišta i stropne omnia ploče    
- pvc i alu stolarija      
- građevinsko obrtnički radovi      
- instalaterski radovi      
- ugradnja dizala      
      
Građevina je stambeno poslovna namjene koja ima 28 stanova, 23 spremišta, 5 garaža sa spremištima, 5 garaža, poslovni prostor u roh bau izvedbi te zajedničko spremište i prostorija za čistačicu. Projektirana katnost je Su+Pr+4+Pt. Gabarit tlocrtne projekcije iznosi 32,20 * 16,81 m, maksimalna visina građevine mjerivo od kote suterena iznosi 22,80 m.        
               
INVESTITOR: Javna ustanova "Gradski stanovi" Varaždin   
      
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 10.000.000,00 kn + PDV   
      
POVRŠINA: 3465 m2 bruto   
                  2975,93 m2 neto