Farmex Varaždin

 

Osnove karakteristike objekta:

- AB montažna konstrukcija
- AB monolitna konstrukcija
- fasade sendvič paneli
- alu stolarija       
- ravni zeleni krov

Građevina je proizvodno poslovne namjene, a sastoji se od skladišno – proizvodnih hala te upravne zgrade tvrke Farmex d.o.o., koja se bavi veleprodajom, distribucijom, zastupanjem i promocijom farmaceutskih i kozmetičkih brandova na hrvatskom tržištu. 
    
INVESTITOR: FARMEX d.o.o. Varaždin         
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 13.000.000,00 kn       
POVRŠINA: 3.868,00  m2