Bjelin Ogulin

 

Osnove karakteristike objekta: 

        
- AB montažna konstrukcija       
- AB fasadni paneli        
- betonski krovni nosači      
- krovne kupole          
- ALU stolarija         
- građevinsko - obrtnički radovi         
- instalaterski radovi
- okoliš – asfalterski radovi         
         
Za predmetni zahvat rekonstrukcije-dogradnje zgrade gospodarske namjene, zadržava se postojeći oblik i veličina građevinske parcele k.č. 1332 k.o. Ogulin, površine 21.166 m2.
Dogradnja postojeće zgrade gospodarsko proizvodne namjene, novom halom na jugoistočnom pročelju. Najveće dimenzije dogradnje su 60,06 m x 89,96 m, odnosno nakon dogradnje cijela zgrada je najvećih dimenzija oko 130,85 x 92,17 m. Katnost dogradnje je prizemlje i kat.
U prizemlju dogradnje biti će sortirnica sa privremenim skladištenjem proizvoda – parketa.
Broj etaža i visina dograđene zgrade: etaže - prizemlje i kat ( iznad dijela zgrade), visina: približno oko 7,8 m mjerena od najniže kote terena oko zgrade do zidne atike.

Tvrtka Bjelin d.o.o. dizajnira, razvija, proizvodi i prodaje široki asortiman proizvoda koji se sastoji od tradicionalnih drvenih podova i novih inovativnih podova u novim materijalima. Razvoj se izvodi u suradnji sa sestrinskom tvrtkom Välinge Innovation AB, većinom poznatom kao izumitelj klika.
Bjelin će tijekom godine dostići proizvodni kapacitet od oko 10 milijuna četvornih metara poda, što nas čini jednim od najvećih proizvođača podova u Europi.

INVESTITOR: BJELIN d.o.o. Žegar VI/39 Ogulin
VRIJEDNOST INVESTICIJE: cca 7.450.000,00 kn 
POVRŠINA: Dogradnja – zatvoreni prostor 5.241,44 m2