Poslovna zgrada Vitos Varaždin

 

Osnove karakteristike objekta: 
      
- AB montažna konstrukcija       
- krovni paneli       
- aluminijski fasadni sendvič paneli       
- ALU stolarija       
- građevinsko-obrtnički radovi       
- instalaterski radovi       
       
Građevina je poslovne namjene i nalazi se neposredno u centru Varaždina.   
Sastoji se od skladišnog i prodajnog prostora koji je na dvije etaže.    
Okoliš uređen betonskim opločnjacima i asfaltom.      
       
INVESTITOR: Vitos d.o.o., Varaždin    
       
VRIJEDNOST INVESTICIJE:  1.003.553,02 kn    
       
POVRŠINA: 1 044,42 m2